Groepsdynamiek

Het verhaal van de groep

Als er onrust in een team is en leden niet zichzelf zijn, wanneer een klas het goed heeft maar in paniek raakt zodra ze moet presteren of wanneer een gezelschap, team of klas een oppepper verdient, brengt Dramaplaats bewustwording, erkenning en plezier op gang met dramamiddelen. Wat zijn de onderlinge relaties, gedragingen, zwaktes en sterktes, dromen en gedeelde herinneringen? Hoe kom je als individu in de groep tot je recht en wanneer is het wijs om als een eenheid over te komen? Al spelend raakt de groep bewust van zijn narratief.

In een spontane brainwash worden in de workshop routines doorbroken. Wat vertellen de deelnemers over zichzelf door te doen? Wat voelt gemeenschappelijk en wat niet? De deelnemers doen dramaspelen en benoemen opvallende gebeurtenissen uit geïmproviseerde situaties. Ze krijgen grip op wendingen door aan emotie- en perspectiefknoppen te draaien. Tenslotte verzinnebeeldt de groep zichzelf in een karakterschets, bijvoorbeeld als living statue groep. Daarboven nodigt Dramaplaats de leden uit een voornemen waarop hij of zij grip heeft te formuleren.

Wat ga je doen? 
  • Dramaspelen doen
  • Ontdekken wie jij bent in de groep
Welke middelen worden er gebruikt?
  • Spel- en vertelmiddelen, aan te vullen met middelen zoals:
  • Levend decor, emotie, vierde wand, perspectief, live montage en meer
  • Spelvormen als geleide fantasie, ruimtelijk spel, tempo- en teamspel, improvisatie en meer
  • Materiaal als kostuum, eenvoudig decor, attribuut en voor beeldend in overleg
Voor wie en met welk doel is de workshop bedoeld?
  • Voor sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren op school.
  • Voor versterking en binding of een spontane belevenis van teams en andere groepen.
Wat kost de workshop en hoe kan ik een groep aanmelden?
Scroll naar boven
%d bloggers liken dit: