Groepsportret

Het verhaal van de groep

Als er onrust in een team is en leden niet zichzelf zijn, wanneer een klas het goed heeft maar in paniek raakt zodra ze moet presteren of wanneer een gezelschap, team of klas een oppepper verdient, brengt Dramaplaats bewustwording, erkenning en plezier op gang met spel- en vertelkunst. Wat zijn de onderlinge relaties, gedragingen, zwaktes en sterktes, dromen en gedeelde herinneringen? Hoe kom je als individu in de groep tot je recht en wanneer is het wijs om als een eenheid over te komen? Al spelend raakt de groep bewust van zijn narratief en vertaalt dit naar een levend zelfportret.

In een spontaniteit aanborende brainwash worden in de workshop Ons verhaal routines doorbroken. Wat vertellen de deelnemers door te doen? Welke accenten worden er gelegd? Wat voelt gemeenschappelijk en wat niet? De deelnemers benoemen opvallende gebeurtenissen uit zelfgemaakte scènes. Ze krijgen grip op wendingen door aan emotie- en perspectiefknoppen te draaien. Tenslotte verzinnebeeldt de groep zichzelf in een karakterschets, bijvoorbeeld als boekpersonage of living statue groep. Daarboven nodigt Dramaplaats de leden uit een voornemen waarop hij of zij grip heeft te formuleren.

Wat ga je doen? 

 • Samen een “verknipt” groepsverhaal samenstellen rond een thema
 • Ontdekken waar de groep staat en wat ieders rol in de groep is

Hoe verloopt de workshop?

 • Kennismaken met workshopleider (een vertelling meemaken) en thema verkennen
 • Afspraken over veiligheid maken
 • Oefenen met spel- en vertelrollen, emoties, uitvergroting en de vierde wand
 • Je een verhaalstructuur in verhaalfases eigen maken
 • Groepjes maken en per verhaalfase inhoud maken en dit repeteren
 • Een fase spelend bijdragen (als spel of vertelling) aan het grote groepsverhaal
 • Bespreken op vorm en inhoud, thema (doel gerelateerd) en meer
 • Ingrijpen door fases uit te ruilen en aan knoppen als emotie en perspectief te draaien

Welke middelen worden er gebruikt?

 • Spel- en vertelmiddelen, aan te vullen met middelen zoals:
 • Levend decor, emotie, vierde wand, perspectief, live montage en meer
 • Spelvormen als geleide fantasie, ruimtelijk spel, tempo- en teamspel, improvisatie en meer
 • Materiaal als kostuum, eenvoudig decor, attribuut en voor beeldend in overleg

Voor wie en met welk doel is de workshop bedoeld?

 • Voor sociaal-emotionele ontwikkeling jongeren 10 t/m 24 jaar.
 • Voor versterking en binding of een spontane belevenis van teams, doelgroepen en organisaties.

Wat kost de workshop en hoe kan ik een groep aanmelden?

 • Neem contact op via dit FORMULIER voor vragen en overleg over prijs, inhoudelijke mogelijkheden en aanmelding.
Scroll naar boven
%d bloggers liken dit: